Termeni și condiții

1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE

1.1 Accesând și utilizând website-ul www.tsvline.ro, acceptați aceste condiții, fără limitări sau calificări, și luați la cunoştinţă că orice acorduri între dumneavoastră şi PM ALUMINIUM LINE (în continuare, PM Line) se supun în totalitate acestor Termeni și Condiții.
1.2 PM și partenerii acestuia deţin drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest website, precum şi în orice subcategorie sau orice secţiune distinctă a website-ului.
1.3 Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest site, în vederea informării tuturor persoanelor interesate (incluzând, dar fără a se limita la: utilizatorii site-ului, persoanele selectate în diferite apeluri organizate în site, participanţi la o anumită campanie). Prin urmare, este recomandat să vă raportaţi în mod regulat la această politică pentru a verifica conţinutul actualizat al acesteia.
1.4 Prezentul Document se completează cu celelalte Politici incluse pe site-ul www.tsvline.ro, precum şi cu legislaţia aplicabilă în această materie.

2. DEFINIREA UNOR TERMENI

2.1 PM Line – se referă la PM ALUMINIUM LINE S.R.L. cu sediul social in Str. Corneliu Coposu, Nr.167, Birou 2, Et.2, ClujNapoca, Judet: Cluj, CUI: RO40082972;
2.2 Document – prezenta Politică privind Termenii şi Condiţiile, care va guverna raportul dintre toate persoanele care accesează ori utilizează site-ul (sau orice subcategorie a site-ului) şi care va fi interpretată în conformitate cu legea română. Orice neconformitate sau nevalabilitate a unei părţi sau clauze din prezentul Document cu alte prevederi legale aplicabile nu are efecte asupra valabilităţii şi legalităţii celorlalte prevederi din prezentul Document;
2.3 Campanie – reprezintă denumirea generică prin care ne referim la orice proiect / actiune pe care PM ALUMINIUM LINE îl dezvoltă prin intermediul sau cu ajutorul site-ului www.tsvline.ro.
2.4 Prelucrarea datelor cu caracter personal – a se vedea Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal
2.5 Utilizator / vizitator – persoana care accesează website-ul www.tsvline.ro
2.6 Partener / Parteneri – reprezintă firmele partenere ale PM Line
2.7 Subcategorie – orice element ori submeniu care face parte din structura site-ului www.tsvline.ro.

3. CONDIŢII DE UTILIZARE

3.1 PM ALUMINIUM LINE nu garantează că informaţiile care apar pe acest site nu conţin erori. PM ALUMINIUM LINE şi partenerii acestuia nu pot fi responsabili pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului pentru orice eroare materială ori de redactare a informaţiilor ce poate apărea pe interfaţa site-ului.
3.2 Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul site-ului sunt supuse acestor termeni şi condiţii, în afară de cazul în care acestea nu au condiţii de folosire distinct formulate sau nu au fost menţionate într-o categorie distinctă a prezentului document.
3.3 PM Line îşi rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea site-ului (integral sau parţial), în orice moment, fără obligativitatea notificării prealabile.

4. DREPTURI DE AUTOR

4.1 Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site de către orice persoană fără acordul scris al PM ALUMINIUM LINE.
4.2 PM ALUMINIUM LINE deține titlul deplin și complet asupra fișierelor, pozelor și materialelor publicate pe website, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ce decurg din acestea. Nu aveți permisiunea să comercializati, redistribuiți sau reproduceți aceste materiale, nici să le decompilați sau modificați structura fără acceptul scris şi prealabil al PM LINE.

5. CONFIDENŢIALITATE

5.1 PM LINE va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care utilizatorii/vizitatorii le vor furniza folosind website-ul www.tsvline.ro. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile stricte prevăzute în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
5.2 Mai multe detalii referitoare la confidenţialitatea datelor, precum şi referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi regăsite aici.

6. LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

6.1 Acești Termeni și Condiții, precum și utilizarea site-ului www.tsvline.ro sunt guvernate de legile aflate în vigoare din România. În caz de apariţie a oricărui litigiu referitor la raportul contractual sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, acesta va fi soluţionat fie prin cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente material, fie prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, conform procedurii acesteia şi de către un singur arbitru. Oricărei părţi îi este recunoscută posibilitatea alegerii uneia dintre cele două modalităţi de soluţionare a litigiilor.